تبلیغات
دهکده طلایی - چیستان های جالب و جدید
دهکده طلایی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
http://s1.img7.ir/WQ2pi.jpg http://s1.img7.ir/Cevt1.jpg http://s1.img7.ir/VfxPa.jpg http://s1.img7.ir/Cevt1.jpg http://s1.img7.ir/irCpN.jpg
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مجید شکوری
مطالب اخیر
نویسندگان

چیستان های جالب و جدید


برای مشاهده 100 چیستان به همراه جواب لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.با تشکر

۱- آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

نوار

۲- یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

ده نفر

۳- آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

موج

۴- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

دندان

۵- آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

لاک پشت

۶- چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

غاز

۷- -آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

ناودان

۸- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

ساعت پاندول دار

۹- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

شلغم نیم آن لنگ است در معنی

۱۰- آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چوماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

لامپ

۱۱- آن چیست که پر اشک بود دامن او. از دور چه استخوان نماید تن او. می سوزد و می گوید و این شد فن او. خواهی که شود زده بزن گردن او؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

شمع

۱۲- آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

قلم نی

۱۳- آن چیست اولم هست خانه ومسکن. دومم کشوری و رای ختن. همه ام هست جز وادویه. طبع شد گرم ازان و تند دهن؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

ادویه

۱۴- آن چیست من می روم و او می ماند؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

ردپا

۱۵- سه دکان تو در تو اولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

انار

۱۶- آن جیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

سال ماه شب و روز

۱۷- آن چیست که همه خورده اند جز حضرت آدم؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

شیر مادر

۱۸- آن چیست که همه می بینند ولی خدا نمی بیند؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

خواب

۱۹- آن چیست که همه دارند ولی اکرم (ص) نداشت؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

سایه

۲۰- آن چیست که خداوند آن را به زنان واگذار نکرد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

رسالت پیغمبری

۲۱- آن کدام زمین است که از اول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

سطح رودخانه نیل

۲۲- آن کدام یکی است که دو نمی شود و کدام دوتا است که سه تا نمی شود؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

خدا دو نمی شود وشب و روز هم سه تا نمی شود

۲۳- چهار حرف است نام مطلوبی. که تمنای اهل عالم گشت. هست جهانی چنان عجیب. یکی اگر کم کنی بماند هشت؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

بهشت

۲۴- آن چیست که مالک از داشتن ان بی نصیب و مستاجر دارا است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

نقطه

۲۵- آن چیست که با یک نجوا می توان شکست؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

راز

۲۶- آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیز می شود؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

قیجی

۲۷- آن چیست که در هر قرن یک بار و در هر دقیقه دوبار می آید ولی درسال هیچ وقت نمی آید؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

حرف ق

۲۸- آن چیست که برخی حیوانات در دهان و بعضی در دم دارند؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

نیش

۲۹- آن کدام سه هست که هرگز چهار نمی شود؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

مدرسه

۳۰- از قول من و تو قصه ها می گوید. آن چیست که بی زبان سخن می گوید. بی پرده ز کار این و آن می گوید. با آن که در او نیست نه دندان و نه لب. بی هدف ره می برد با قلب خون؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

کتاب

۳۱- چیست آن، کز چشمه ای آید برون. می شود از سنگ سختی سر نگون. مدتی بر دشت خشکی چون برفت. بیرون و درون شهر جایی دارد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

اشک چشم

۳۲- آن چیست که ارغوان قبایی دارد. مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر. صد پاره تنش، ولی ز یک پایه نگون؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

چغندر

۳۳- آن چیست که روز می نماید شبگون. همچون دل عاشقان فرو ریزد خون. چون دست به او نهی زند اندازه فزون. اندر وسطش کشتی قیر اندوده؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

شاه توت یا توت سیاه

۳۴- جامی است در او آب خوش و آسوده. بر جای نشسته و جهان پیموده. کشتی بانی در آن به رنگ دوده.خود جامه همی بافد و او باشد عریان؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

چشم

۳۵- آن چیست که خود ریسد و خود بافد جامه. پوست در پوست گرد یکدیگر؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

عنکبوت

۳۶- چیست آن گرد گنبد بی در. رخش از آب دیده گردد تر. هر که بگشاید این معما را. گاهی حلال و طیب. گاهی حرام مطلق؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

پیاز

۳۷- آن چیست گرد و کوچک، آویز و معلق. گرد است و دراز و در ندارد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

انگور

۳۸- -آن چیست که پا و سر ندارد. جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند. اندام ظریف چون صنوبر دارد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

خربزه

۳۹- آن چیست قبای زرد در بر دارد. تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد زرد است و معطر آید به مشام. با هزاران سوار می گردد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

لیمو شیرین

۴۰- چیست آن پادشاه هفت اقلیم. آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یک سوار زرد نقاب. چار پاست، نه که گاو است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

ماه و ستارگان و خورشید

۴۱- سخت است نه که سنگ. بیابان گرد است نه که مرد است. تخم ریز است نه که مرغ است. کلید آهنین قفلش گشاید؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

لاکپشت

۴۲- کدام است گنبدی که در ندارد. زهر بچه دو صد مادر بزاید، هزاران بچه دارد در شکم بیش. که ندارد به آشیانه قرار؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

هندوانه

۴۳- چیست آن مرغ آتشین منقار و قنا عذاب النار؟ شب و روز اندر آب می گوید. سرخ و سبز و سپید پوشیده؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

قلیان

۴۴- چیست آن لعبت پسندیده. با دو صد احترام خوابیده؟ در میان دو کاسه چوبین. رخت سیه و سبز کلاهی دارد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

پسته

۴۵- آن چیست که در برگ پناهی دارد. من در عجبم کاین چه گناهی دارد؟ پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند. گر آب تنی کنی، تنش آب شود؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

بادمجان

۴۶- آن چیست که در سه و قت کمیاب شود. گر سرد شود، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه کند تا میرد. از خمی هر دو سر به هم دارد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

برف و یخ

۴۷- این چه باشد که پشت خم دارد.صد منی را به پشت بر دارد؟ وزن او نیست خود به صد مثقال. پرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

نعل اسب

۴۸- آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپار است. کاندرین صحرا بدیدم یک عجایب جانور؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

هواپیما

۴۹- یک معما از تو پرسم ای حکیم پر هنر. پای او مانند اره، شیر سینه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،کرکس پرو عقرب شکم.نیم پر شد پر تهی، یعنی چه چیز؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

ملخ

۵۰- یک معما با تو دارم، ای حکیم با تمیز. مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

ماه

۵۱- بلبل این باغم واین باغ بستان من است. هر که حل کرد این معما پیرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شکم دارم طلا. که آتش در میان آب می گشت؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

شمع

۵۲- عجایب صنعتی دیدم در این دشت. دو اسم زنده دارد از دو حیوان؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

سماور

۵۳- عجایب لعبتی زرد است و بی جان. رعنا پسران شوخ و دلکش دارد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

خربزه

۵۴- شیراز پری رخان مهوش دارد. بنگر که دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار. نه در دارد نه دیوار و حصاری؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

شراب

۵۵- عجایب گنبد والا تباری. درونش هست لشکر بیشماری. بنازم قدرت پروردگاری. پریرویان به بستان تازه دیدم؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

خشخاش

۵۶- عجایب صنعت نادیده دیدم. به یک محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم. همه چادر سفید سینه بلوری؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

انار

۵۷- از آن بالا میاد یک دسته حوری. چون به سن سی رسد بچه شود!؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

کبوتر

۵۸- دختری چهارده ساله بالغ شود. پرش سیب و گلابی؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

ماه

۵۹- دستمال آبی آبی. چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

آسمان و ستارگان

۶۰- گنبد سرخ چمنی، توش گل سرخ یمنی. لب تا لب آن میان زنجیر است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

هندوانه

۶۱- در خانه ما درخت انجیر است. آبش بخورم که گوئیا چون شیر است! خنجر بکشم میانه را پاره کنم. اهل حقه تمام سر بسته؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

نارگیل

۶۲- حقه ای دیده ایم در بسته. صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت. داس ظفرم چو کشت دولت دروند؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

انار

۶۳- من خود کج و راستان زمن راست روند. از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه کنم خم که و مه. زنده نبود تا نکنی زاتش بریان؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

کمان

۶۴- چیزی چه بود مرده به یک کنج نهاده. سرش تا نبری نگوید خبر؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

شمع

۶۵- چه چیز است، مرغی است بی بال و پر. صد پاره تنش بود ولی به یک پای نگون؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

نامه

۶۶- آن چیست که روز می نماید شبگون. همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز کنی تنش ز اندازه فزون. به شباهت نظیر یکدگر است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

شاتوت

۶۷- آن چه باشد که زرد مثل زر است. معدنش در میان دشت و در است؟ قیمت آن بسی گران نبود. پای او غرق در دل خاک است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

هویچ یا زردک

۶۸- آن چه باشد که سر بر افلاک است. گوشت شیرین و استخوان چاک است؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه. اندر صف مردان خدا جا دارد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

نخل

۶۹- آن چیست که جا به کوه و صحرا دارد. سیصد سر و ده شکم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

شیر به حروف ابجد

۷۰- آن چیست که پیک عاشقان است. رقص چمن از نوای آن است؟ خندیدن گل ز بوسه اوست. روز و شب گردد و قدم نزند؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

نسیم-باد

۷۱- چیست گردنده یی که دم نزند. برف بارد و لیک دم نزند؟ نعره او به سان شیر بود. اهل حقه، تمام سر بسته؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

آسیاب

۷۲- حقه ای دیده ایم در بسته. صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت. وز آتش سرخش تاج و افسر دارد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

انار

۷۳- این چیست که تاج نقره بر سر دارد. بر گردنش از هر طرفی زنجیر است؟ نا کرده گناه روی او چون قیر است. جفتند ولی زهم جدایند؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

سر قلیان

۷۴- یک جفت کبوترند ابلق. از کالبدشان برون نیایند پرواز کنند گرد عالم. برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

زمین و ماه

۷۵- اژدری دیدم که او چارشاخ اندر سراست. هر پسر را بیست و چار فرزند دیگر درخور است برسر. هر دختری بنشسته باشد سی پسر. اندر کف مهوشان موزون گردد؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

سال، فصل، شبانه روز و ۲۴ ساعت

۷۶- آن چیست کز او حسن بت افزون گردد. چون آب بدو رسد همه خون گردد، سبز است تنش تا نرسد آب، بدوکهربا پیکر و آدم دم و فولاد سر است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

حنا

۷۷- آن چیست که برسینه خصمش گذرست. بار دوم که زاد جان آورد!؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

تبرزین

۷۸- بار اول که زاد بی جان بود. در یک گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

تخم مرغ

۷۹- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست. آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر که یخ بست او نبست؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

تخم مرغ

۸۰- از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره. مکان و منزلش زیر زمینه!؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

باد

۸۱- اگر بر سر زند تاج مرصع. رو آتش می زاری، یخش می بنده؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

مار

۸۲- کاسه چینی، آبش دو رنگه. درون او پر از بچه!؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

تخم مرغ

۸۳- نه در داره نه دریچه. چار تا داداش تو یه قوطی؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

انار

۸۴- قوطی قوطی. سمر قوطی. سفید کنم لباس و رخت؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

گردو

۸۵- یه میخ دارم دو سنگ تخت. فوری میره پای تو؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

دست تاس (آسیاب دستی)

۸۶- بالا یک و پایین دو. هی قر بزن هی قل بزن؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

شلوار

۸۷- لبم به لبت، دستم به گردنت. دو روغن تو یه شیشه؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

قلیان

۸۸- اشیشه و مشیشه. آقا خوابیده دراز و باریک!؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

تخم مرغ

۸۹- دالون دراز تنگ و باریک. چل عروس تو یه قوطی؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

شمشیر به همراه غلاف

۹۰- چل قوطی چل بند قوطی. همه چادر سفید قوم کلونتر!؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

قوطی کبریت

۹۱- از اون بالا میاد یه گله دختر. گرده، نه گردکانه!؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

کبوتر های سفید

۹۲- زرده، نه زعفرانه. اگه جات داری. یکیشو وردار!؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

سکه ، اشرفی

۹۳- دستمال انار ، پیش زن سالار. کسی رو ندارم بشمره!؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

آتش در منقل

۹۴- سینی دارم پر گشواره. صداش نعره ی شیره؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

آسمان و ستارگان

۹۵- خودش دسته ی بیله؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

تفنگ

۹۶- آن چیست که روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

کفش

۹۷- آن چیست که امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

مرگ

۹۸- آن چیست که اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شکند اما اگر در دخمه ای افتد می شکند؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

تخمه

۹۹- آن کدام جانور است که صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه می رود؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

انسان در دوران زندگی

۱۰۰- آن چیست که روز و شب دستش را به کمرش زده وایستاده؟

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان

آفتابه
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 19 اردیبهشت 1394
شنبه 26 اردیبهشت 1394 03:27 ق.ظ
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
مجید شکوری:ممنون از نظر شما کاربر محترم.اطمینان داشته باشید که به وبلاگ شما سرخواهیم زد.موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
لطفا به دهکده طلایی امتیاز دهید.

لطفادر نظرسنجی ما شرکت کنید. لطفا روی پخش کننده مورد نظرتان کلیک کنید.با تشکر(دهکده طلایی) کجایی-مرتضی پاشایی مهمونی-علیرضا روزگار صدای عشق-بابک جهانبخش فرصت کمه-بهنام صفوی سنگ صبور-محسن چاوشی نگران منی-مرتضی پاشایی همین که هست-محمد علیزاده نرو-محسن یگانه خدایا- حمید عسکری شطرنج-علیرضا روزگار خسته-ایمان غلایمی مروارید-پویا بیاتی فراموش کردم-بابک جهانبخش چشمای جادویی-مهدی احمدوند بارون-حسین توکلی خوبه-کامران مولایی دوری-احمد ماهیان یک.ده.صد-افشین آذری تکرار-سامان جلیلی پاییز-علی عبدالمالکی